zielnyblog.warszawa.pl

Każdemu polecam blog o tematyce konopnej http://zielnyblog.warszawa.pl/. Tam w tym momencie admin napisał, że według badań alkohol bardziej uszkadza mózg niż marihuana. Na pewno Inni ludzie co palą to wiedzieli o tym ze 100% pewnością od dawna, bo po blanciku nie ma kaców, sraczek czy ostrych bólów głowy jakie są w większości sytuacji po przepiciu. Skoro źle się po czymś czujesz na drugi dzień to wiadomo, że szkodzi. Zresztą, że alko „krzywdzi” mózg, to można się przekonać rozmawiając z pierwszym napotkanym na drodze żulem.

 

 

greencanabis.katowice.pl

Czytając kiedyś http://greencanabis.katowice.pl/ wpadło mi pytanie czy pacjenci sami będą mogli sobie wyprodukować medyczną marihuanę? No w sumie to nie bardzo wiem jak się wypowiedzieć w tym temacie, bo nie orientuje się w cenach rynkowych gotowych produktów, które kupuje się w aptekach. Natomiast myśląc jak to należy się mówi „na chłopski rozum” to uważam, że powinna być taka sposobność, ze względu na to, że „jak dbasz, tak masz”. Prawie każdy aby pielęgnował kwiatka jak niemowlaka, by mieć najlepsze lekarstwo i to w zaciszu własnego lokalu mieszkalnego.

 

 

Decyzje biznesowe jak je dobrze podejmować?

Na sukces bądź porażkę przedsiębiorstwa/firmy/działalności jednoosobowych wpływają setki wyborów podejmowanych poprzez zarząd spółki , a oprócz tego jej menedżerów. Z tego też powodu kluczowe jest, oprócz posiadania odpowiedniego myśli na przedsiębiorstwo , a dodatkowo wystarczających środków gotówkowych i zespołu, umieć podejmować w przemyślany metodę decyzje biznesowe, ażeby ten zgromadzony kapitał mógł zaprocentować.

 

Czego unikać, aby podjąć właściwe decyzje biznesowe?

Proces dokonywania określonych wyborów obfituje w liczne błędy. Jednym z najbardziej powszechnych jest błąd konfirmacji polegający na preferowaniu informacji, które potwierdzają naszą hipotezę. W wielu wypadkach także podlegamy efektowi zakotwiczenia powodującemu przywiązanie do treści, która została przekazana jako pierwsza. Dość znaczny wpływ na podjęte decyzje ma także nadmierna zapewnienie siebie, prowadząca do ignorowania obiektywnych faktów, oraz dodatkowo trwania w błędnych przekonaniach. Zdarzają się też sytuacje, w których jesteśmy od początku na przegranej pozycji w związku z niepełnym lub niejasnym sformułowaniem dylematu, brakiem dostatecznej informacji o możliwych alternatywach oraz dodatkowo niewłaściwą selekcją informacji. Są to tylko w wielu wypadkach występujące niedociągnięcia, które utrudniają odpowiednie decyzje biznesowe. Można natomiast tym błędom zaradzić.

 

Usprawnianie procesu decyzyjnego

Na początek zajmijmy się efektem potwierdzenia. Najprostszym sposobem na jego eliminację jest poproszenie kogoś o ocenę danego zagadnienia. Jednakże nie w każdej chwili jest to możliwe bądź nasz pomocnik może dysponować podobnym zestawem przekonań, co my. Możemy wtedy zastosować trik psychologiczny polegający na wyobrażeniu sobie sytuacji, w której nasza inwestycja okazuje się fiaskiem i musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. Na 100% odpowiedzi będą argumentami przeciwko naszemu pomysłowi. Pamiętajmy także o uwzględnianiu wszystkich możliwych alternatyw, równocześnie poświęcając każdej z nich odpowiednią ilość wątpliwości. Trzeba także wspomnieć, że brak wyboru również jest decyzją, w związku z czym, gdy odkładamy plany ekspansji naszej firmy na nowe rynki, faktycznie unikamy ryzyka niepowodzenia, lecz także ponosimy ogromny koszt w postaci utraconych możliwych profitów.

Modele podejmowania wyborów

Jak widać w trakcie dokonywania wyborów czeka na nas wiele pułapek. Jeszcze jedną z możliwych opcji, poza prób doskonalenia samego siebie, jest zaangażowanie do pomocy naszych współpracowników.

Praca projektowa nad zadanym problemem jest jedną z efektywniejszych dróg, jaką możemy wybrać, natomiast trzeba pamiętać o odpowiednim jej zaplanowaniu. Konieczne jest zapewnienie swobodnego przepływu informacji między poszczególnymi zespołami , a ponadto dobranie ich członków tak, aby prawie każdy z nich wnosił wartość dodaną. W ten sposób kształtujemy środowisko różnorakich poglądów i idei, których zderzenie prowadzi do proponowania nowoczesnych rozwiązań i wykluczamy spora większość błędów poznawczych. Przykładem instytucji, która zastosowała ów model z sukcesem, jest mBank, który do pracy nad nowym serwisem internetowym stworzył zespoły projektowe złożone ze profesjonalistów IT, finansistów , a oprócz tego designerów. Zaowocowało to stworzeniem nagradzanej e-platformy i pomogło również przezwyciężyć tzw. efekt silosu zwłaszcza nasilony w firmach podzielonych na departamenty.

Model wyborów niedużych kroków pozwala na wprowadzanie nowych rozwiązań przy jednoczesnej minimalizacji potencjalnych strat. Co ważne, w tym modelu decyzje biznesowe przygotowują pracownicy, a kierownictwo jedynie je autoryzuje. Świetnym zobrazowaniem tej metody jest metodę, w jaki Komatsu uzyskiwało przewagę nad spółką Caterpillar. Początkowo skierowano propozycję do sektora MŚP, podczas gdy Caterpillar skupiał się na wielkich firmach budowlanych. Następnie wprowadzano udoskonalenia, których ostateczną konsekwencją było zbudowanie maszyn budowlanych do prac pod wodą. Rozłożenie wyborów w czasie gwarantowało rozwój przy niskim poziomie ryzyka.

 

Opisane wyżej rozważania są zarysem tego, jak podejmować decyzje biznesowe. Wynika z nich, iż jedną z kluczowych kwestii jest całościowy, kompetentny obraz sytuacji oraz dodatkowo odpowiednia jego ocena, połączona z zaangażowaniem pracowników z różnych części spółki. Zapewnienie tych rzeczy ma możliwość stanowić wyzwanie, dlatego w większości wypadków wykorzystywanym wyjściem jest radę zasięgnięta u zewnętrznych korporacji doradczych, które dysponują odpowiednią wiedzą i narzędziami, ażeby pomóc w podejmowaniu strategicznych wyborów biznesowych.

Na co pozwolił sobie komornik

Niedawno zapadł ciekawy wyrok Sądu Najwyższego mający znaczenie dla sytuacji prawnej małżonków. Zagadnieniem problematycznym w sprawie było to, czy zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej (tzw. intercyzy) po wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko małżonkom jest dopuszczalne. W tej sprawie egzekucja była skierowana do majątku wspólnego obejmującego nieruchomości , a dodatkowo udziały w spółce. Jednakże małżonkowie zawarli umowę o podziale majątku już po wszczęciu tego postępowania. Intercyza okazała się niekorzystna dla wierzyciela jednego z małżonków.

Sąd Najwyższy rozpatrując sprawę przyznał rację wierzycielowi. Z wyroku wynika, że podczas trwania postępowania egzekucyjnego to wierzyciel jest uprawniony do żądania podziału majątku wspólnego, gdyż takie uprawnienie było przedmiotem zajęcia. Sąd Najwyższy podkreślił, że w zaprezentowanej sytuacji dochodzi bowiem do substytucji procesowej, gdzie wierzyciel realizuje uprawnienie zamiast dłużnika, czyli jest legitymowany czynnie to wystąpienia z żądaniem podziału majątku. Zapewnia to wierzycielowi sposobność łatwiejszego dochodzenia przysługujących mu roszczeń. Tym samym takie uprawnienie wtedy nie przysługuje małżonkom. Wobec tego zawarta przez małżonków umowa materialna była bezwzględnie nieważna.

Najprostszy sposób na sprawdzenie twardości wody

Twarda woda jest częstym dylematem w naszych domach.Chociaż nie jest zagrożeniem dla zdrowia to sprawia różnego rodzaju awarie w systemie wodno-kanalizacyjnych w miarę upływu czasu.Cząstki węglanu wapnia i magnezu osadzają się na ścianach rur. Te twarde osady ograniczają obieg wody poprzez rury, w końcu konieczna jest wymiana całego odcinka instalacji. Jednym z najprostszych możliwości na wykrycie czy posiadamy problem z kamieniem jest sprawdzenie odpływu wokół kranu jeśli zauważysz biały osad to jest prawdopodobne że osadza się kamień co z zdarza się, że doprowadzi do zredukowania ciśnienia wody konieczność chemicznego czyszczenia instalacji albo podmiany .

Toczenie – obróbka skrawaniem

Toczenie to jedna z metod obróbki skrawaniem. Wykonywany jest przy zastosowaniu specjalnego narzędzia, tokarki. Toczenie CNC jest jedną z najnowocześniejszych metod. Skrót ,CNC” sugeruje wykorzystanie komputerowego sterowania urządzeń numerycznych. Narzędzie sterowane jest przy pomocy specjalnego oprogramowania komputerowego. Dzięki temu proces toczenia jest bajecznie dość szybki, a równocześnie precyzyjny. Wszystkie ewentualne błędy są ograniczone do minimum.

Dostosowywanie ustawień oprogramowania to dla specjalistów czynność stosunkowo łatwa. Cała praca opiera się głównie na stosownym monitorowaniu urządzenia. Do sterowania użyty jest monitor, który poprzez systematycznie pracy dostarcza niezbędnych informacji i porad dotyczących tokarki i całego procesu obróbki skrawaniem.

Obróbka skrawaniem — toczenie CNC

Toczenie CNC pozwala precyzyjne i sprawne projektowanie towarów o różnorodnych kształtach i w bardzo dużych ilościach. To perfekcyjne rozwiązanie szczególnie w sytuacji produkcji masowej i przemysłowej, gdy niezbędne jest wytworzenie bardzo wielu sztuk tego samego produktu w jak najkrótszym czasie.

Toczenie CNC ogranicza też konieczność pracy wielu ludzi. W tym przypadku czynności operatorów ograniczają się do specjalistycznego monitorowania procesu produkcyjnego. Co więcej innowacyjne urządzenia wykorzystywane do toczenia są gwarancją wysokiej jakości i precyzyjnego utworzenia każdego detalu.

Pierwszym etapem w procesie toczenia CNC jest zaprojektowanie odpowiedniego kształtu przedmiotu. Następnie projekt musi zostać poddany konwersji do postaci planu pracy urządzenia. Wówczas rozpoczyna się zasadny proces produkcyjny wykonywany poprzez urządzenie przy pomocy współpracującego z nim minikomputera. Jak się więc okazuje, jest to w dużej mierze zautomatyzowana praca, która przy odpowiednich umiejętnościach operatora zapewnia wysokiej klasy rezultaty w krótkim czasie.